ادبیات فارسی

مقام معظم رهبری : علم و ایمان را به صورت مضاعف در میان خودمان باید تقویت کنیم پس همت را مضاعف کنید.

درس هفتم :شعر تماشای بهار

نقش عجب: تصاویر شگفت­انگیز/در و دیوار وجود: اضافه­ی استعاری/فکرت: تفکر

معنی بیت: با این­همه تصاویر عجیب که بر در و دیوار عالم هستی نقش گرفته، کسی که اندیشه نکند مانند نقاش بی­روح است

کوه ودریا و درختان همه درتسبیح­اند                        نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

کوه ودریا ودرختان:مراعات نظیر/تسبیح:حمدوسپاس خداوند/ مستمع: شنونده/ اسرار: رموز

معنی بیت: تمام عناصر جهان از کوه، دریا و درختان همه مشغول عبادت خداوند هستند ولی هر شنونده­ای­ قادر به درک

این اسرار نیست.

خبرت هست که مرغان سحرمی گویند                      آخرای خفتــه ،سر از جهـالت بـــردار

خبرت هست:آیاخبرداری/ مرغان سحری: خروس سحری/ خفته:خوابیده/ خواب جهالت: اضافه­ی استعاری

معنی بیت :آیا خبر داری که خروس سحری به بانگ بلند می­گوید: ای خفته سر از خواب بی­خبری بردار!

تا کی آخر چو بنفشه سرغفلت در پیش                     حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

بنفشه و نرگس: مراعات نظیر/ بیداری نرگس و غافل بودن برای بنفشه: انسان انگاری/ خواب و بیدار: تضاد/ سرغفلت: اضافه­ی استعاری

تا به کی مانند گل بنفشه در عالم بی­خبری عمر خود را صرف کنی ؟ این ستم زیادی است که تودر خواب باشی در حالی­که نرگس بیدار است.

که تواند دهد میوه ی الوان از چوب؟                           یا که داندکه برآردگلِ صد برگ ازخار؟

الوان:رنگارنگ/ چوب: درخت/ برآرد: به وجود آورد/ گل وخار:تضاد/ بیت: سوال استهفام انکاری

معنی بیت:چه کسی می­تواند از چوب میوه­های­ رنگارنگ تولید کند یا چه کسی می­تواند از بوته­ی خار، گل صد برگ تولید کند

عقل حیران شوداز خوشه­ی زریّن عنب                       فهم عاجـز شـود ازحــقّه ی یاقوت انار

حیران:متحیر/ عنب:انگور/زرین:طلایی / عاجز:ناتوان/

معنی بیت:عقل انسان از زیبایی خوشه انگورشگفت زده میماند وفهم انسان ازدرک درخشندگی و زیبایی جعبه ی یاقوت رنگ انارعاجز می شود

پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز                       ماه و خورشید مسخر کند لیل و نهار

تقدیر:سرنوشت/ عزیز:گران قدر/ ماه وخورشید:مراعات نظیر/مسخر:رام

معنی بیت:خداوند پاک و بی عیبی که به فرمان او، ماه و خورشید روز و شب مطیع و رام او هستند

تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او                           همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار

اندر:حرف اضافه/ رحمت:مهربانی/

معنی بیت:تا روز قیامت همه­ی انسان ها از بخشندگی و مهربانی خداوند سخن می­گویند در حالی که یک هزارم آنچه را لازم است بجا نمی آورند

نعمتت بار خدایا ، ز عدد بیرون است                         شکرانعام تو هرگز نکند ، شکرگزار

زعدد بیرون است: غیر قابل شمارش است/ اِنعام:نعمت/

معنی بیت:خداوندا نعمت های تو بیش از آن است که بتوان برشمرد وهیچ انسانی نمی تواند سپاس گزاری نعمت هایت را به جا بیاورد

سعدیا، راست روان گوی سعادت بردند                  راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

راست روان: روندگان راه راست/ گوی..... بردن: موفق شدن/

معنی بیت:ای سعدی! روندگان راه راست به خوش بختی رسیدند تو نیز راستی کن که زیرا افراد کج رفتار به مقصد نمی رسد.

نکته اول : در شعر برای ایجاد زیبایی و تاثیر گذاری و یا حفظ وزن و آهنگ شعر جای اجزای سخن تغییر میکند دانستن اجزای سخن ما را در فهم دقیق معنای شعر کمک میکند.

نکته دوم: هدف از شعر تعلیمی رسیدن به سعادت وزندگی بهتر است این گونه شعر ها را مواعظ یا شعر های حکمی می گویند .

نکته سوم : مواعظ و اندرز ها در شعر گاه به شیوه ی غیر مستقیم در قالب داستان ها و حکایت ها به خصوص در مثنوی ها و گاه به صورت مستقیم در قطعه و قصیده و غزل بیان میشود .

سوال :

هدف از شعر حکمی چیست ؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ساعت ۲۳:۴۲ بعد از ظهر  توسط فوائد رسایی  |